Perfumy niszowe, kosmetyki naturalnesprawdź!

Shamasa Czarne mydło afrykańskie 95 g do ciała i włosów

Zobacz również

Nr. YAS3974

Shamasa Czarne mydło afrykańskie 95 g do ciała i włosów

Oceń ten produkt jako pierwszy

Naturalne czarne mydło afrykańskie 

 • skóra delikatna, skłonna do podrażnień
 • skóra atopowa
 • łuszczyca
 • zmiany trądzikowe
 • włosy
 • pielęgnacja każdego rodzaju cery

Kliknij aby dowiedzieć się więcej...
20,50 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Reward Points Policy Zyskasz 61 pkt za zakup tego produktu.
 • Tylko oryginalne produkty
 • Darmowa dostawa od 150,00 zł
 • Reklamacja zawsze na korzyść Klienta

Opis

Szczegóły

Czarne mydło afrykańskie to pro­dukt któ­ry roz­piesz­cza skó­rę. Okre­śle­nie „my­dło” nie od­da­je w peł­ni je­go za­let. TYLKO na­tu­ral­ne skład­ni­ki (olej ko­ko­so­wy, pal­mo­wy, ma­sło shea i strą­ki ka­ka­ow­ca) za­pew­nia­ją ła­god­ną i sku­tecz­ną pie­lę­gna­cję każ­de­go ro­dza­ju skó­ry i w każ­dym wie­ku. To ku­zyn ma­sła shea i ja­ko ro­dzi­na świet­nie uzupeł­niają swo­je wła­ści­wo­ści lecz­ni­czo pie­lę­gna­cyj­ne. Ręcz­nie wy­ra­bia­ne, spra­wia, że jest nie tyl­ko ko­sme­ty­kiem, ale czę­ścią ży­cia i kul­tu­ry miesz­kań­ców re­gio­nu z któ­re­go po­cho­dzi - Gha­ny…


WŁAŚCIOWOŚCI i ZALECENIA W STOSOWANIU MYDŁA

 • pie­lę­gnu­je każ­dy ro­dzaj ce­ry
 • dba o na­wil­że­nie
 • ła­go­dzi po­draż­nie­nia
 • re­gu­lu­je wy­dzie­la­nie se­bum, stąd szcze­gól­nie sprw­dza się przy pie­le­gna­cji ce­ry tłu­stej i mie­sza­nej
 • ła­go­dzi ob­ja­wy trą­dzi­ku, ło­jo­to­ku
 • oczysz­cza skó­rę gło­wy, dla­te­go sku­tecz­nie wal­czy z łu­pie­żem
 • ze wzglę­du na wy­łącz­nie na­tu­ral­ne skład­ni­ki po­le­ca­ne do de­pi­la­cji
 • do sto­so­wa­nia ja­ko ma­secz­ka na twarz


Su­che my­dło ma po­stać pla­stycz­nej ma­sy, stąd na­wet je­śli się lek­ko po­kru­szy nie jest to wa­dą. My­dło po ze­tknię­ciu z wo­dą, zmie­nia po­stać na bar­dziej jed­no­li­tą i gład­ką. Bar­dzo do­brze się pie­ni. Do my­cia wło­sów za­le­ca się uży­cie sa­mej pia­ny. 

Szczegóły

Informacje dodatkowe

Czas realizacji (dni robocze) 2
Waga 95 g
Producent Shamasa
Zastosowanie ciało, higiena intymna, ręce, stopy, twarz, włosy

Opinie

 1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz swoją opinię

Napisz własną recenzję

Oceniasz: Shamasa Czarne mydło afrykańskie 95 g do ciała i włosów

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Cena
Jakość
Ogółem

Mogą cię również zainteresować następujące produkty

Produkty podobne