Perfumy niszowe, kosmetyki naturalnesprawdź!

Magic of India ORCHIDEA naturalne perfumy w kremie 6 g

Nr. YAS3833

Magic of India ORCHIDEA naturalne perfumy w kremie 6 g

Oceń ten produkt jako pierwszy

ORCHIDEE -  or­chi­dea

 • bez alkoholu
 • na naturalnych wyciągach z roślinych
 • trwały zapach
 • nietestowane na zwierzętach
 • opakowanie pochodzi z recyklingu

Kliknij aby dowiedzieć się więcej...
37,00 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Reward Points Policy Zyskasz 111 pkt za zakup tego produktu.
 • Tylko oryginalne produkty
 • Darmowa dostawa od 200,00 zł
 • Reklamacja zawsze na korzyść Klienta

Opis

Szczegóły

Or­chi­dea za­ska­ku­je swo­ją in­ten­syw­no­ścią. To zde­cy­do­wa­ny a za­ra­zem ko­bie­cy za­pach, któ­ry za­chwy­ca wy­ra­zi­stą i cie­płą nu­tą. W kon­tak­cie z tem­pe­ra­tu­rą cia­ła z cza­sem na­bie­ra głę­bi i zmy­sło­wo­ści.

Uni­kal­na for­ma per­fu­mo­wa­nia cia­ła w nie­tu­zin­ko­wym pu­de­łecz­ku z ko­ry she­esham. Ba­zą per­fum są na­tu­ral­ne wo­ski ro­ślin­ne co za­pew­nia ich hi­po­aler­gicz­ność. Dzię­ki za­krę­ca­ne­mu pu­de­łecz­ku per­fumy mo­gą za­wsze to­wa­rzy­szyć nam w to­reb­ce. To nie­co­dzien­ne po­ła­cze­nie ele­gan­cji, funk­cjo­nal­no­ści i bez­piecz­ne­go ko­sme­ty­ku.

Skład:

 • esen­cja kwia­tu or­chi­dei
 • ole­jek z drze­wa her­ba­cia­ne­go ja­ko kon­ser­want
 • ole­jek z kieł­ków psze­nie­cy (wi­ta­mi­na E)
 • eks­trakt z alo­esu
 • wosk psz­cze­li
 • wo­ski ro­ślin­ne

STOSOWANIE: naj­lep­szy efekt uzy­sku­je­my na­kła­da­jąc nie­wiel­ką ilość kre­mu na miej­sca pul­su­ją­ce ( na­gdarst­ki, stre­fy za usza­mi, skro­nie, zgię­cia łok­ci i ko­lan)

Szczegóły

Informacje dodatkowe

Czas realizacji (dni robocze) 2
Dla Kogo dla Niej
Producent Magic od India
Rodzaj perfumy w kremie
Grupy Nut kwiaty
Kraj Pochodzenia Indie

Opinie

 1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz swoją opinię

Napisz własną recenzję

Oceniasz: Magic of India ORCHIDEA naturalne perfumy w kremie 6 g

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Cena
Jakość
Ogółem